PIK-SONIC
PIK-SONIC PIKOWANIE, LAMINOWANIE
O firmie
Oferta
Pikowanie niciowe
Pikowanie ultradźwiękowe
Laminowanie termiczne
Laminowanie klejowe
Materace, leża
Pianka UNIPIAN
Granulaty piankowe
Kontakt
Ogłoszenia
Strategia rozwoju
Projekty Unijne
Podstawą działalności firmy PIK-SONIC są usługowo realizowane procesy
 • pikowania niciowego,
 • pikowania ultradźwiękowegpo i wysokoczęstotliwościowego,
 • laminowania różnego rodzaju materiałów metodą tremiczną polegającą na płomieniowym zgrzewaniu tkanin i dzianin z pianką poliuretanową,
 • laminowania ( łączenia ) różnorodnych materiałów metodą klejową,
 • produkcja pianki regenerowanej UNIPIAN
oraz wykonywanie produktów będących połączeniem wyżej wymienionych - w zamówionych seriach - dla odbiorców krajowych i zagranicznych.

Firma konsekwentnie realizuje program indywidualnego rozwoju, który w ostatnim czasie zaowocował zwiększeniem powierzchni produkcyjno-magazynowej do 1700m2 oraz zakupem nowych maszyn i technologii.

Wprowadzony w życie został również projekt związany z uruchomieniem własnej produkcji ekologicznych leży i materaców oraz pianki regenerowanej UNIPIAN - produkowanej w nawojach na potrzeby własne i naszych klientów. W 2012 park maszynowy wzbogacony został o linię produjcyjną i krajarkę bramową do wytwarzania i cięcia pianki regenerowanej UNIPIAN w arkuszach.

Zwiększenie powierzchni produkcyjnej i magazynowej w połączeniu z powiększeniem parku maszynowego pozwoliło firmie PIK-SONIC na rozwinięcie współpracy z dużymi odbiorcami - zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

Równocześnie firma - w kooperacji ze swoimi partnerami i placówkami naukowo-badawczymi -prowadzi szeroko zakrojone badania nad  zastosowaniem nowych technologii i wprowadzeniem do produkcji nowatorskich produktów dla przemysłu tekstylnego i branż pokrewnych.

W najbliższym czasie firma zamierza powiększyć swój park maszynowy o kolejne pozycje, pozwalające systematycznie wdrażać szeroko zakrojony na kolejne lata plan rozwoju, skutkujący istotnym wzrostem produkcji i zatrudnienia oraz planowym wprowadzaniem do oferty nowych produktów i technologii.

PIK-SONIC to doświadczony producent / dostawca i wiarygodny partner handlowy. Zapraszamy do współpracy!Naszymi Klientami są między innymi producenci reprezentuający branże:
 • produkcja materaców,
 • produkcja artykółów pościelowych,
 • meblowa / tapicerska,
 • odzieżowa, 
 • motoryzacyjna, Certyfikat ISO 9001:2008
 • produkcja wkładów filtracyjnych,
 • obuwnicza,
 • produkcja membran budowlanych,
 • produkcja membran i laminatów izolacyjnych ( wibri-, termo-, dźwiękochłonnych itp.),
 • produkcja membran i laminatów o specjalnym przeznaczeniu,
 • galanteryjna,
 • pogrzebowa
 • i inne.
Współpracujemy również z wieloma hurtowniami materiałów.

W 2010 roku firma uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008, w celu potwierdzenia wysokiej  jakości usług świadczonych naszym klientom.
 
 
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Pik-Sonic - pikowanie niciowe i ultradźwiękowe / laminowanie / pianka regenerowana UNIPIAN...