PIK-SONIC
PIK-SONIC PIKOWANIE, LAMINOWANIE
O firmie
Oferta
Pikowanie niciowe
Pikowanie ultradźwiękowe
Laminowanie termiczne
Laminowanie klejowe
Materace, leża
Pianka UNIPIAN
Granulaty piankowe
Kontakt
Ogłoszenia
Strategia rozwoju
Projekty Unijne
"Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”
 
 
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PIK - SONIC S.C. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ekologicznych leży z wykorzystaniem wypełnień nietkanych i sprężystych z surowców wtórnych
 
Nazwa Beneficjenta:              PIK – SONIC Spółka Cywilna Halina i Tomasz Rajek

Numer projektu:                  WND-RPLD.03.02.00-00-332/10

Okres realizacji:                01.07.2010 –30.04.2011
                               
Całkowita wartość projektu:      2.806.000,00 PLN

Wartość dofinansowania:          1.485.250,00 PLN
 
 
  
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.


Pik-Sonic - pikowanie niciowe i ultradźwiękowe / laminowanie / pianka regenerowana UNIPIAN...