PIK-SONIC
PIK-SONIC PIKOWANIE, LAMINOWANIE
O firmie
Oferta
Pikowanie niciowe
Pikowanie ultradźwiękowe
Laminowanie termiczne
Laminowanie klejowe
Materace, leża
Pianka UNIPIAN
Granulaty piankowe
Kontakt
Ogłoszenia
Strategia rozwoju
Projekty Unijne
Firma PIK-SONIC konsekwentnie realizuje długofalową strategię rozwoju poprzez dywersyfikację parku maszynowego prowadzącą do powiększania oferty i różnicowania proponowanego asortymentu z zakresu zarówno produkcji jak i usług.

Obecnie prowadzimy szeroko zakrojone prace badawcze nad wprowadzeniem udziału rozdrobnionych odpadów tekstylnych do produkcji bloków z wypełnień sprężystych porowatych ( pianka ECOPIAN ) i ich wykorzystaniem w procesie laminowania klejowego.

Na przełom 2011/2012 zaplanowaliśmy również realizację kolejnego etapu powiększenia parku maszynowago o ciąg technologiczny do produkcji prostopadłościennych bloków z wypełnień sprężystych i automatycznej krajarki bramowej poziomej, dzięki czemu w pierwszym kwartale 2011r nasza oferta powiększy się o pianki UNIPIAN i ECOPIAN w arkuszach o dowolnej grubości - zgodnej z zamówieniem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Pik-Sonic - pikowanie niciowe i ultradźwiękowe / laminowanie / pianka regenerowana UNIPIAN...